Megválaszolatlan hozzászólások | Aktív témák Pontos idő: 2018.12.13. 16:13Hozzászólás a témához  [ 2 hozzászólás ] 
 Kozma Szilárd feljelentése Gerle Éva ellen 
Szerző Üzenet
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.10.15. 21:57
Hozzászólások: 418
Tartózkodási hely: Csikszereda
Hozzászólás Kozma Szilárd feljelentése Gerle Éva ellen
Szilárd és én külön tettünk feljelentést Gerle Éva ellen, alant a Szilárdé olvasható:

Feljelentés Gerle Éva nevű Budapesti XII. kerületi lakos ellen

Sokszoros személyi és családi rágalmazáson, becsületsértésen, de főként „tárgyi tényekként” beállított hamis- hírek terjesztésen keresztüli szakmai hitelrontás, és ez által, nyíltan (logisztikai akció-terv formában) elérendő CÉLKÉNT meghirdetett gazdasági tönkretétel érdekében véghez vitt cselekménysorozat, valamit, más személyi jogoknak, úgymint:

hivatásgyakorlásban való korlátozási terv meghirdetése, és annak kompromittáló hamis információterjesztésével való gyakorlati megvalósítás megkísérlése és, főként a magánéletbe (élettársi- és szülőtársi viszonyban) való illetéktelen és durva beavatkozás, élettársnak a megfenyegetése, tehát:


a 2,5 éves közös gyermekünk édesanyjától, Joó Violetta nevű

élettársamtól való elválasztásnak a megkísérlése és az ő, fenyegetés

általi ellenem fordulásra való kényszerítésnek a gyakorlati

megkísérlése, a Gerle Éva nevű Magyarországon – Budapest, 12 kerületben

lakó, állampolgár által.

Az ártatlanság vélelmének a többszöri megszegése és több rendbeli, durva céltudatos megsértése,

a fentiek megvalósítása érdekében, Vagyis, pontosan azért, hogy Gerle

Éva a gazdasági tönkretételemre, vonatkozó – MEGHÍRDETETT! – célját

elérhesse. (Ezen belül a véleménynyilvánítási szabadság-jogban való

korlátozás, ugyancsak „börtönbe- záratással” való fenyegetés útján.)

TISZTELT ÜGYÉSZSÉG!

1-A. Fent nevezett Gerle Évának az engem fenyegető és gúnyoló –

rágalmazó internetes írásaiból értesültem arról, hogy a Budapesti XII.

kerületi bíróság nyomozást rendelt el ellenem (És a Gerle Éva által

megfenyegetett élettársam, és szülő-társam: Joó Viola ellen),

becsületsértés, kegyeletsértés és talán zaklatás címen, a Gerle Évának a

Budapesti rendőrségre, ez ügyben letett feljelentése alapján. Ennek

okán tehát, feltétlenül fel akarom hívni az önök és az ügyben nyomozó

szervek figyelmét arra, hogy az internetről, illetve a Gerle Éva által

írt és vezetett „Csak az olvassa – én szóltam” c. blogról, valamint a

Gerle Éva Facebook oldaláról képernyő-lementés (kép-rögzítés) útján

lementett TÁRGYI BIZONYÍTÉKOK, vagyis, e tárgyi bizonyítékokból

kiolvasható IDŐBELI SORRENDISÉG szerint is, egyértelmű tény az, hogy

elsőként Gerle Éva volt az, aki számomra teljesen ismeretlenül, először

és korábban rám támadt, még akkor, amikor én még nem is tudtam, hogy ő

létezik a világon, és – tehát már KORÁBBAN! – ő rólam a rágalmak

halmazát közölte több internet fórumon is. Sőt, ugyancsak ezekből a

mellékelten csatolt TÁRGYI BIZONYÍTÉKOKBÓL határozottan kiderül az is,

hogy ő volt az, aki többszörösen is, szabályos LOGISZTIKAI terveket is

közölt az én – És ezen keresztül, az általam eltartott 4 gyermekes

családom! – gazdasági ellehetetlenítse és tönkretétele céljából. E

tárgyi tény megállapítása érdekében, szépen megvizsgálni a

feljelentésemhez csatoltan küldött, 1-es számú – Az élettársam

MEGFENYEGETÉSÉT és az én elhagyásomra való felkérését: megzsarolását is

tartalmazó. – mellékletben leírtakat. Már ennek az első számú tárgyi

bizonyítéknak, az alsó soraiban is olvasható a Gerle Éva fenyegetése,

arra vonatkozóan, hogy igazságtalanul fel fog jelenteni engedély nélküli

hivatásgyakorlásért, és „kiskorú veszélyeztetésért”. Ez a dokumentum,

még azért is fontos, mert többes szám, második személyhez szólóan

íródott. Tehát, Gerle Éva már akkor is, 2O13 december 8-án, hozzám

szólóan is fenyegetően írt, holott én addig – Egészen pontosan: 2O13

december 1O-ig! -, semmiféle kapcsolatban nem álltam vele, őt nem

bántottam még csak róla szóló írások esetleges közlésével sem, sőt:

1O-éig, NEM IS TUDTAM, HOGY Ő LÉTEZIK A VILÁGON!

Bocsánatot kérek, ha azt a benyomást kelteném, hogy a túlzó

részletezéssel feleslegesen szándékoznám rabolni az idejüket, illetve,

hogy nem a büntetőjog körébe tartozó fantazmagóriákkal szeretném

traktálni. De ez, a családfőn keresztül történő, és látszólag nem

bűncselekmény számába menő, apró bűntetteken (egyszerű hitelrontó

hazugságokon és rágalmakon) keresztüli, család-tönkretevési akció,

aminek az áldozatai vagyunk majdnem négy hónapja, legalább is, a

számomra, annyira abszurd mesébe illő elemeket tartalmaz, hogy,

amennyiben nem én állnék a központjában, magam sem hinném el! Ezért arra

kérem önöket, hogy figyelembe véve a műszaki főiskolai (üzemmérnöki)

végzettségemmel és építő-telepi, házelem-gyári, vízügyi gyakorlati

tapasztalataimon edzett tárgyi realitás-érzékemet, hét megjelent

könyvvel rendelkező, valamint a 61 éves írói és édesapai

felelősségérzetemet (1992 óta a Magyar Írószövetség tagja vagyok),

próbálják meg úgy olvasni az alant következőket, hogy ezeket egy, a

tárgyi valósághoz erősen ragaszkodó, a szavak és a kifejezések súlyát

ismerő, és a törvény-alkalmazó hatósággal szemben, nagy megfontoltságra

törekvő 4 gyermekes családapa írta.

A – 2. Indoklás:

I. Gerle Éva család-tönkretevő tervének a kivitelezési stratégiája megszokott.

Mivel erre rá kényszeritett, utána néztünk az interneten és hamar

kiderült, hogy bizony, Gerle Évának nem ez az első ilyen jellegű,

vadász-akciója, de az első amely során ilyen, számára is meglepő, erős

ellenállásba ütközött. Az ellenünk indított háborúja, aminek az általa

rutinból végezett rendőrségi feljelentés és a példás büntetés

követelése, csak az egyik eleme, abban különbözik a korábbiaktól, hogy

elsőre nem egy férfibe kötött bele, hanem egy, az édesapáknak a

családban betöltött fontos funkciójára figyelmeztető nőbe (Joó Violába,

akit startból lehülyézett). Ugyanakkor, az én személyemben, ugyancsak

első ízben támadott rá egy, a budapesti liberális dzsungelháborúkhoz nem

szokott határon kívüli (vidéki) magyar személybe. De ezzel együtt,

velünk szemben is, ugyanazt a stratégiát követte, ami jól bevált számára

a korábbiakban. Ti., hogy indulásból megvádolja az ellenfeleit azokkal

vétkekkel, amiket tulajdonképpen ő követ el ellenük. Ennek a logikának a

szellemében állította tehát a rendőrségi feljelentésében is, hogy mi

támadtunk rá, holott az egész történet, kezdve a Joó Viola ismeretlenül

történő lehülyézésével, majd folytatva azokkal a veszélyes

hazugságokkal, hogy mi nem miatta fogunk leszegényedni, mert minket már

amúgy is utál mindenki a Székelyföldön, sőt, egész Erdélyben is, és,

hogy a gyermekeink („Félig”! – Az milyen?) állami gondozásban vannak

(Figyelem: ő mindezt a „biztos információt” Budapesten élő személyként

„közli” a világgal, vagyis a potenciális rendelőimmel is), mind, de mind

azt bizonyítják, hogy ő volt az, aki nem csak, hogy ELSŐKÉNT a

becsületembe gázolt, de EGYENESEN A JÓ SZAKMAI – és erkölcsi! –

HIRNEVEMTŐL FÜGGŐ EGZISZTENCIÁNKAT, TEHÁT AZ ÉLETHEZ VALÓ ELEMI JOGUNKAT

TÁMADTA MEG, ismétlem: TELJESEN ISMERETLENÜL. Nos, Gerle Éva ebből, az

indulásból már szájba- és orrba verten lezsibbasztva, tehát védekezésre

képtelen állapotba hozva minket igyekezett, a fent említett

(kegyetlen!), „kilövési – tönkretevési” tervét kivitelezni. Többek

között ezzel, az általa indított „jogi – tőrbecsalási” akciója

segítségével is!

II. Még le se tette a Budapesti rendőrségre a feljelentését (Január 6),

és máris cikket jelentetett meg a Kolozsvári internetes hírportálon (Nem

Cicaharc – ) „a Csíkszeredai asztrológus-pár szörnyű tetteiről”, aminek

az volt, az általa később ezer-egy alkalommal megismételt (különböző

internet-fórumokon leírt) legfőbb mondanivalója, hogy máris „hatósági

eljárás folyik ellenünk.” – Hát kell-e ennél egzisztencia-rontóbb

„hírverés” egy asztrológus számára? Eltájolódott személy kell legyen az,

aki ilyen ismertetők hallatán, még személyi horoszkópot rendel egy

olyan asztrológustó, aki ellen „hatósági eljárás folyik! Hát nem?

Habozás nélkül elismerem tehát, hogy Gerle Éva tökéletes, hogy ne

mondjam: zseniális stratéga és kiváló fejvadász, abszolút jól látja azt,

hogy hova kell a célkeresztet fordítani, és habozás (gátlások!) nélkül,

mindig a kellő pillanatban röpíti a golyót a kiszemelt áldozata

homlokának közepébe! – Nem túlzok, a többi TÁRGYI BIZONYÍTÉKBÓL IS, ez

fog kiderülni.

III. Gerle Évának a facebook oldalára először 2013. december 10-én este

írtam az első felszólító levelemet. Abban, többek között ismertettem

vele a másik, hozzá hasonló módon engem gazdaságilag tönkre tenni akaró

rágalmazómat, de ki derült, hogy erről Gerle Éva már hamarabb is

tájékozódott, sőt: azzal szimpatizálni is kezdett. Ez a magát vallásos

anarchista prófétának nevező, Nagy Attila Puli, ugyanaz a személy, aki a

székely zászlók használata miatt több rendben feljelentette a román

hatóságoknál és kormány-pártnál, a Székleyföldi polgármestereket és

megyei tanácselnököket. Nagy Attila Puli viszont, román állampolgár

lévén, nem büntethető a rágalmakért, mert Romániában nincs ilyen

törvénycikkely. – 5. számú melléklet. Nekem 61 éves koromig, ezen az,

általa is bevallottan, az agybeteg felesége betegnyugdíjából élősködő

Nagy Attila Puli nevű, alkoholizmus miatt az unitárius egyház papi

közösségéből kirekesztett, és újságírók kérdéseire adott válaszaiban is,

deklaráltan magyar nemzet ellenes tevékenységet folytató, magát

„anarchista profétának” nevező személyen (És persze, a négy gyermekes

családunkat felelőtlenül elhagyó volt-feleségemen) kívül, senkivel nem

volt különösebb jelentőséggel bíró internetes, vagy más jellegű

konfliktusom. – Gerle Éva mégis azt állítja, hogy „Székelyföld szerte a

konfliktusaimról vagyok ismert”. Holott éppen Nagy Attila Puli és az őt

erősen szimpatizáló Gerle Éva az, akik, nem csak az internetes

konfliktusaikról ismertek, hanem a több rendben, hatósági intézkedéseket

szükségessé tevő konfliktusaikról is! – Ezért írtam korábban, hogy a

mindenkivel hadakozó Gerle Éva bevált stratégiája az, hogy mindenkit

azzal vádol meg, amiket éppen, hogy ő követ el titokban, vagy nyíltan.

A – 3. A hitelrontási (Egzisztenciális ellehetetlenítési) TERV:

„… ismerve a blogom erejét, és a Google preferenciáit, például, hogy

kedveli a blogokat (Kozma Szilárd megjegyzése: tehát, hogy a napi blog-

bejegyzéseket perferálja és részesíti előnyben az én asztrológusi

honlapjaimon és portálomon található komoly metafizikai – asztrológiai

tanulmányaimmal szemben.), különösen a nagy olvasottságú blogokat, az

első találatok között szeretnék lenni az ő nevére….” „Hogy miért? Mert

amit csinálnak, az túl a zergeségen, hihetetlenül romboló, egyre

agresszívabb, és meg kell állítani.” „…a gyerekszülés egekbe emelése, AZ

ÖNJELÖLT ERŐSZAKOS ASZTROLOGIZÁLÁS, minden féle legitim képzettség

nélkül NEM MEHET TOVÁBB.” ….” Az ő életük, úgy működik, hogy akkor van

megrendelés, ha valaki rájuk talál az interneten, és tetszik neki, amit

talál. Ezért írják ők is tele az internetet…, TELJESEN KI VANNAK

SZOLGÁLTATVA ANNAK, HOGY MÁSOK MIT ÍRNAK RÓLUK.” – Tette közzé Gerle Éva

3O13 december 1O-én hajnalban, a „Csakazolvassa –én szóltam” c.

blog-bejegzésében, amelyből akkor is egyértelműen ki következtethető,

hogy ő kíván az, az „internetes néphatalomnak” a megtestesülése lenni,

aki mindebben a gyalázatosságban minket meg fog állítani, ha ezt nem

írja le egyértelműen. Az viszont konkrét tény, hogy engem nyíltan

provokált arra, hogy ilyen, akkor még csak általa felmért – számomra

tehát kedvezőtlen – körülmények között „mérkőzzek meg vele.” Hiszen mi

mást is jelenthetnek ezek a kiszólások a szövegből: „Mi fog történni a

családi dinamikában? Mellé áll-e, az élettárs, úgy, ahogy ő is

kommentel, a férfi jó híre érdekében, készülnek-e antigerleéva-videók (Ó

Bár…!) És Szilárd is közli majd a saját scribdjei között a

„tanulmányokat”, vagy ez csak Cicaharc, Violetta magán retikülpárbaja?

Szilárd, ön mit szól ehhez?”

Nos, én ettől a keringőre való felhívástól, még nem szóltam volna

semmit, mivel nem csak akkor, de még nagyon sokáig nem olvastam Éva féle

feminista műveket, mivel az én metafizikai életszemléletem

szempontjából, érdektelennek és lényegtelennek tartottam az ilyen

fórumokon megjelenő, a valóságot bántóan egyoldalúan tárgyaló írásokat,

mások (pl. a kiszemelt és általában a férfiak) rovására történő

szellemeskedéseket. De a gerleévai, konkrét vadász-provokációt megelőző,

korábbi lekezelő és mélyen igazságtalan asztrológia-ellenes sorok

olvasása bizony ellenkezést váltott ki belőlem december 1O-én este,

mivel Viola, délután közölte azt a <a>http://www.asztrologosz</a>.

c. portálon. Ekkor rámentem a Gerle Éva Facebook-oldalára, és ott,

többek között, még több ilyen, a mi állítólagos káros tevékenységünknek a

megállításának a szükségéről szóló eszmefuttatást – értekezést is

olvastam, amiket Gerle Éva azóta már rég letörölt, akárcsak a Naja nevű

olvasójához írt elképesztő valóság-hamisításokat tartalmazó válaszait.

De nem ez volt Gerle Évának, a mi „megállításunk”, egészen pontosan: „az

ő Blogja erejével, és a Google és más internet-keresők preferenciája

segítségével, szerinte könnyen keresztülvihető tönkretételünk

lehetőségéről szóló, egyetlen terve. Ilyet közölt még a Facebookon (Amit

szintén letörült), és a mi állítólagos „gyűlöletkampányunk” ellen

indított Petíciójának az egyik komment-szövegében is (15-ös sz. tárgyi

bizonyíték, amely 2O13 december 28-án keletkezett), amit mi

képernyő-másolási technika segítségével lemásoltunk és el mentettünk, és

amelynek a szkennelt fénymásolatát Violetta elküldött önöknek korábban.

Summa summarum: azt tehát, hogy mindaz, ami a későbbiek során történt,

egy előre jól megfontolt stratégiai terv szerint vitte véghez velünk

szemben Gerle Éva, nem tagadható le, és tisztességtelen dolog, a

törvényhozói szervekkel szemben is, azt állítani, amit Gerle Éva

ország-világ által hirdet, ti., hogy mi kötöttünk belé, mi hurcoltuk

meg, illetve, ahogy a rá jellemző nagyképűséggel a Najának adott

válaszában írja, hogy „úgy kell nekünk”, mivel mi „meghúztuk neki a

bajszát.”

És nem csak fenyegetéseket írt Gerle Éva Joó Violának, a 2,5 éves közös

kislányunk Ividő édesanyjának és élettársamnak, hanem magához édesgető,

Mo-ra „haza hívó”, a szó szoros értelmében is, csábítgató üzeneteket is

és több rendben is, még valamilyen egzotikus szigeten való, romantikus

együttléttel is kecsegtetve! Ezért, amikor többszöri felszólításra sem

törölte le a rólunk szóló kegyetlen hazudozásait, hanem fölényesen

kigúnyolt és én beváltva a vonatkozó ígéretemet, közöltem az indítékait

leleplezni hivatott horoszkópja első részletét, nem annyira, a szembe

tűnő kegyetlenségre és rombolásra való hajlamait emeltem ki, hanem a,

beteges hazudozásra való hajlamok mellett, a leszbikus hajlamaira utaló

jeleket. Ekkor ugyanis még az volt a benyomásom, hogy mindössze emiatt

indította ellenünk ezt a vehemensen nagy apparátussal dolgozó

támadás-sorozatát, ti., hogy Violát tőlem elszakítva, a szeretőjévé

tegye. De legalább is, egyik fő hívévé, mint amilyenek Évának a Lelkes

Villő és Kovács – Killer – Csilla nevű fő harcostársai. A horoszkópjából

ugyancsak kiolvasható erős pedofiliára való hajlamáról nem akartam

írni, mivel mégiscsak három gyermek édesanyja. De amikor a fentebb

említett „rákenési” stratégiájával arra kezdett célozni, hogy én pedofil

ösztönöktől indíttatva filmeztem le a kislányaimat fürdőruhába, amikor

azok vízisíklót fogtak, fel mutattam Gerle Éva horoszkópjának az ide

vonatkozó határozottan ilyen jellegű hajlamokra utaló jel-rendszerét is.

Később, amikor az elmegyógyászati problémáira utaló közlései közben és

az után kiemelten és kimondottan is, az anális szex által elérhető

különleges élvezeti lehetőségekről szóló írásait is elolvastam, majd azt

az elméletét is, amely az ő életfilozófiáját képezi, és amely szerint a

férfi nemű személyek már eleve, veleszületetten csak és csakis

bántalmazók lehetnek, miközben a nők részéről szerinte, ez a lehetőség

ki van zárva, és mindezt össze vetettem a rengeteg negatív fényszöget és

csak két pozitív fényszöget tartalmazó sorsképletének az elemeivel

(Több ízben is említettem, hogy nem kívántam abba ennyire elmélyülni!)

bizonyossá vált a számomra, hogy ennek az embernek az ösztönös lét- és

életlátása telve van funkcionális összetévesztésekkel (perverzióra való

erős hajlamok gyökereivel), és, hogy tulajdonképpen azért folytatja

ellenünk ezt a szűnni nem akaró rágalmazási háborút, mert abban az

élvezetben kíván részesülni, amit a mások szenvedésének a tudata és

látása okoz az ilyen lét-funkcionális zavarokkal küzdő személyeknek. –

Aki tud nekem a jóléti unalmában, vagyis puszta szórakozásból egy négy

gyermekes családnak a gazdasági tönkretevését eszelős módon – Még öt

darab konkrét béke-és kiegyezési ajánlat után is! – abba hagyni nem

akaró, irracionális ambíciójára más magyarázatot adni, szívesen

meghallgatom. De erről nagyon meg vagyok győződve.

Gerle Éva velünk szemben elkövetett konkrét bűncselekményei tehát a következők:

A-4. Szakmai és erkölcsi hitelrontás, a rólam, és családtagjaimról

általa kieszelt és „ránk fogott”, vagy a fenti módon kicsavart és „kész

tényként” nyilvánosságra hozott, de a gyakorlati tények szintjén, a

TÁRGYI – ANYAGI VALÓSÁGGGAL MERŐBEN ELLENTÉTES, számtalan hamis

információnak az interneten való terjesztésével.

Ilyenek pl., az, hogy 1. gazdasági (Cégbírósági) engedély nélkül, tehát

folyamatos adócsalásban(!), gyakorlom a hivatásomat (Asztrológia), mely

gazdasági haszonnal is járó tevékenységből tartom el a családomat. –

Holott erre nekem 1996 júliusától meg van az engedélyem. 2. Azok a (Nem

lehet tudni, hogy honnan szedett és milyen tárgyi-valóság alapon

terjesztett?!) állítások is, hogy A GYERMEKEIM – FÉLIG…(?) – ÁLLAMI

GONDOZÁSBAN VANNAK(!), és, hogy éheztetem és testileg folyamatosan

bántalmazom őket. 3. Továbbá: Hogy, a gyermekeim bántalmazzák a „mások

gyermekeit” az iskolában, tehát azoknak a szülei állítólag (Gerle

szerint!) utálnak bennünket, a szomszédainkkal együtt (Ezt az általa

tényszerűen közölt „értesülését” szintén a hasából vette, mert éppen, a

fordítottja igaz a valóságban!), és 4. , hogy, mivel Gerle Éva szerint,

állítólag meg támadtuk volna őket, minket a többi Erdélyi asztrológus is

utál! Holott Erdélyben kizárólag az én tanítványaimból lett

asztrológusok működnek, tehát, azok, akiket én bíztattam arra, hogy

legyenek asztrológusokká és akikkel szoros baráti kapcsolatot tartok

fenn.

Sőt: 5. hogy annyira utálatosak vagyunk általában is, hogy – Gerle

Évának a Naja nevű olvasójához írt válaszából idézek: „…amit

csinálnak,…, attól borzad el minden ép lelkű ember”(!). – Terjeszti ezt

rólunk éppen az Gerle Éva, aki, a Csakazolvassa c. blogján, „Az ANÁLIS

SZEXUÁLIS KÖZÖSÜLÉS ÚTJÁN szerezhető gyönyörökről és a saját

elmegyógyászati „ÉRDEKESSÉGEIRŐL” ÉRTEKEZIK. Ezt, a Második számot

viselő Tárgyi bizonyítékunkat, 2O13 december 12-án írta Gerle Éva, tehát

akkoriban, amikor én az ő ellenem folytatott hitelrontási – rágalmazási

hadjáratáról tudomást szereztem (December 1O-én), és ennek a

megszüntetésére és a fent említett rágalmazásainak az internetről való

letörlésére, őt a Facebook- oldalán felszólítottam. Ebben, a korábban

deklarált, és akkorra már teljes gőzzel „belőtt” Kozma-család ellenes

(Csakis az általunk, utólag felfedezett pszichiátriai bajairól szóló

listáján szereplő kényszer-képzeteivel magyarázható) eszelős, gazdasági –

tönkretételi háborúban tehát, Gerle Éva, már közli is rólam, azokat az

általa gonosz módon kieszelt, és az én állítólagos sorshelyzetemre

vonatkozó „tényállásokat”, amelyeknek az olvasata bőven elégséges

kellett volna legyen ahhoz, hogy attól kezdve, SENKI NE RENDELJEN TŐLEM

TÖBBÉ SZEMÉLYI HOROSZKÓPOT, és elutasítsa az asztrológiai

szolgáltatásaimat. (Tehát a: fekete munkás szakmai tevékenység, ezzel

együtt járó adócsalás, és VÉGLETES SZEGÉNYSÉG, valamint a közvetlen és a

tágabb – szakmai – KÖRNYEZETNÜNKNEK A VELÜNK SZEMBEN érzett UTÁLATA ÉS

MEGVETÉSE.)

- Amennyiben tehát mindezt, én és az élettársam nem cáfoltuk volna meg

folyamatosan, és nem mutattuk volna ki ezekről a gerleévai hamis

„tényekről” , hogy egyszerű hazugságok, kinek is lett volna kedve még

horoszkópot rendelni tőlem? – Ki szeretne oda kerülni, ahol azok a Gerle

Éva ördögi leírásában szereplő „Nyomorult Csíkszeredai asztrológusok

„léteznek”, akik ellen, szerinte „hatósági eljárási is folyik” tehát:

ultra-szegénységben, és a szűkebb és a tágabb közönsége utálatában,

megvetésében?

Ugyancsak a Gerle Évának a blogján és a Facebook- oldalán, saját

magáról és erkölcsi világlátásáról közölt információkra alapozva,

belátható, hogy ő, egy olyan, „bipoláris depresszióval” egybekötött

alvásparalízisben és más pszichiátriai kényszerekben (pl. hajrágás, vagy

öncsonkító kar-vagdosás) szenvedő, egzaltált és extravagáns személyiség

(Lásd a 3.sz. Tárgyi bizonyítékot, amelyben Gerle Éva, közli az

elmegyógyászati depressziós és kényszer-betegségeit!) aki a közismert és

nyíltan hirdetett, nemi jellegű ellenség-képzetei szerint gondolkozik

és cselekszik az életben. („Mint egy tank, amely nem hátrál meg soha,

bármi is történne” – írja magáról a „Top 1O – kín” című

konfessziójában). Az, hogy G. É. időnként, a szexista (Ezt a kifejezést

tőle tanultam!) feminista érzelmű, férfi-áldozatokat látni kívánó

olvasóközönsége számára, ilyen hajtóvadászatokat rendez, ezen

pszichiátriai betegségének a hatására, őt közösségi erkölcsi

szempontból, teljesen hiteltelen személlyé teszi. Ezt próbáltam meg

tehát, a szüntelen gerleévai bombázások közepette elmagyarázni a

potenciális horoszkóprendelőimnek, annak érdekében, hogy ne maradjak

családom egyedüli fenntartójaként, gazdasági jövedelem nélkül, miközben

Gerle Éva éppen, hogy ezt a célt tűzte ki magának.

Ezzel és csakis ezzel, a pszichiátriai sérültségben (3-as sz. melléklet)

gyökerező furcsa ambícióval magyarázható meg tehát, Gerle Évának, a

kívülállók számára hihetetlen, sőt: egyenesen abszurd számba menő, de

több hónapja már a gyakorlati alkalmazásban levő – A saját diagnózisa

szerinti bipoláris depressziója és a többi 1O pontban közölt

elmegyógyászati kényszerképzetei által sugallt! – „Kozma-családnak az

előzetesen közölt tönkretevési (kilövési) akciójában tanúsított, eszelős

kitartása és kiengesztelhetetlen bosszú-szomja.

Az olvasói számára nagy dérrel – dúrral (Lásd a tárgyi bizonyítékok

teljes szövegét!) beharangozott tönkretevési terve, szégyenszemre nem

tudott beteljesedni három hónap után sem. 2O13 december elején ugyanis,

amikor a kikészítési akcióját elkezdte, nem tudott arról, hogy én még

egy, a korábban megjelent könyveimben még nem közölt, életművel is

rendelkezem, és, hogy igazi író vagyok (1992-től a magyar írószövetség

tagja). Azt képzelte, hogy olyan könnyen és hamar el tud majd bánni,

mint ahogyan tette azt az előttem megtámadott áldozataival is. Arra sem

számított, hogy nekem nem csak egy asztrológusi honlapom van

(www.kozmaszilard.hu), amit ő azelőtt megismert és kitanulmányozott,

hanem még egy másik honlapom, és egy nagyon kemény, minőségi

asztrológiai portálom is, a számtalan facebook – oldalamon és különböző

témájú blogom mellett. Ezekkel nem számolva tehát, Gerle Évának

csalódottan kellett látnia, hogy nem tudja egyből az asztrológusi

nevemet bemocskolni és a szakmai hitelemet tönkre tenni, ahogy előre

tervezte, még az által sem, hogy időközben megrendelt cikkeket íratott

rólam, híres és erős internet-portálokon amelyekben AZ ÁRTATLANSÁG

VÉLELMÉNEK AZ ELVÉT RENGETEG ALKALOMMAL MEGSÉRTVE, a barátai úgy írtak

rólunk, minthogyha már el is lennénk a bíróság által ítélve, és a

bezárásunk már csak adminisztrációs – bürokráciai intézkedéseken múlna!

B- 1. Az összes békeajánlatunkat elutasította és erősítette a rombolást

Kérem szépen a tisztelt ügyészséget és nyomozó hatóságot, azt is

figyelembe venni, hogy mindezt aközben cselekedte és „rendíthetetlenül”

és habozás nélkül folytatta Gerle Éva, hogy már az ő olvasói is több

rendben figyelmeztették arra, hogy abba kell hagynia a velünk szembeni

kegyetlenkedést. Sőt: annak ellenére is, hogy összesen ötször ajánlottuk

fel neki, az ellenségeskedés befejezését és konkrét BÉKEAJÁNLATOKAT

TETTÜNK, amelyekben megfogadtuk, hogy HAJLANDÓK VAGYUNK MINDEN RÓLA

SZÓLÓ KOMPROMMITÁLÓ ANYAGOT LETÖRÜLNI, amennyiben ő is ezt teszi a

rólunk való hamis állításaival, rágalmaival. A transindexen tett

negyedik ajánlat most is olvasható.

Grele Évának tehát, a fenti gyakorlati okok miatt (Ti., hogy nem tudott

arról, hogy nekem nem csak egy honlapom létezik, aminek a tartalmi –

eszmei mondanivalóját a korábban ecsetelt, és a rólunk szóló

„tényekként” közölt, hitelrontó hazudozásaival könnyen kompromittálhatta

volna) nem sikerült minket három hónap múlva sem gazdaságilag

tönkretenni. Nem sikerült tehát a család megnyomorítási – gazdasági

tönkretételi terve, még annak ellenére sem, hogy az ugyanebből a célból

elindított Petícióján is erőltette (Lásd a Joó Violetta, az ő

feljelentésiben már korábban önöknek elküldött, feljelenésének az ide

vonatkozó leírásait és tárgyi bizonyítékait) és a minél teljesebb

(mélyebb és szélesebb!) a hitel-rontásunkat. Három hónap múlva viszont,

eszelősen félreseperve minden béke-ajánlatunkat, új blogot indított,

Kovács – Killer – Csilla nevű, minket folyamatosan fenyegető

fegyvertársával, Csakazolvaska címmel, amelyet kimondottan abból a

célból hoztak létre, hogy rólunk, általuk montírozott gúnyfotókat

közöljenek. Majd, egy másikat is indítottak, amin állítólag hozza értő

személyként, tehát un.”szakértőként”, az én asztrológiai tanulmányaimat

„ismertetik” ugyancsak gúnyosan, azzal a címmel, hogy „értőn olvasunk”.

Ezt „Kozmaszilaard.wordpress.com” néven „alkották meg.

És mindezt annak ellenére is folytatják, hogy miután az internetes

kereső-technikában kiismervén magam (Gerle Évának az internet találati

listákon, az én nevemre megjelenő, rengeteg általa írt hazug

szöveg-zuhatagának a megírásával és közlésével kényszeritett erre!),

megírtam nekik, hogy az általunk az ők hitelrontó szövegeinek a

semlegesítése érdekében (Tehát védelemből!) indított Petíciónkat és a

Gerle Éva hazugságai c. blogunkat nem indítottuk volna el, ha láttam

volna, hogy a régi honlapjaimmal és blogjaimmal kiszoríthatom az ő

szövegeit tartalmazó linkes címszavakat a nevemre szóló találati

listájáról. Azt, hogy ebben az esetben: még csak fel sem szólítottam

volna Gerle Évát december 1O-én arra, hogy törülje le a rólam korábban

írt hitelrontó hazudozásait, és, az ő elvakult ambícióinak a karmikus

mozgatórúgóit leleplezni hivatott csonka- horoszkóp-szöveget sem

közöltem volna, és ami miatt állítólag megíratta Sipos Zoltán

pornó-fordítóval, a transindex.ro c, hírportálon a rólunk szóló,

asztrológus-rágalmazó cikkét. Még ezeket sem közöltem volna tehát, nem,

hogy az utána következő, ellenünk folytatott hazudozó – rágalmazó

internetes vadászakcióit kommentáltam volna. Sőt: azokat a honlapjáról

származó és az ő túlzón szabadelvű erkölcsiségét bizonyító írásait (Ti. a

1O pontba szedett pszichiátriai bajairól és főként az anális szexuális

élvezetekről szóló propagandisztikus írásait), sem emeltem volna ki és

nem kommentáltam volna, amelyek érthető módon, őt most, mint közéleti

blog- írót kompromittálják.

B-2. Végső következtetés és a legfontosabb panasz – feljelentés a

Gerle Éva nevű, az emberiségnek a férfi részét, veleszületetten

bántalmazónak megjelölő szélsőséges feminista, és a gyermekeiket

gondozó, általa kiszemelt családapáknak az erkölcsi és gazdasági

tönkretételét célzó közbűnözőnek a velem szemben elkövetet vétkei ellen.

Ahelyett tehát, hogy G.É. legalább a Negyedik vagy az Ötödik

Békeajánlatunkat elfogadta volna (Lásd a www. Transindex.ro c,

hírportálon közölt negyedik békeajánlatnak a tárgyi bizonyítékát) és

emiatt még a saját olvasóival is összeveszve – veszekedve, most már

újabb önigazolásokat sem keresve, a legsötétebb (gonoszabb) aljasságok

elkövetésére vetemedett, és létrehozván az én nevemre, a <a>http://www.szilardkozma.wordpress.com</a>

c. blogját, azon ismételten azt terjeszti, hogy „bevallottan engedély

nélkül működő asztrológus” vagyok. (Úgy mintha tehát én írnám és

terjeszteném ezt magamról!) és ezek mellett még olyasmiket is terjeszt

itt, hogy „bébiszittereket” és más nőket termékenyítek meg erőszakosan,

és, hogy a gyermekverést propagálom, stb.” De még ezek az én nevemben és

rólam szóló, általa írt hazugságok hatásai is, messze eltörpülnek, azok

mellett az általa montírozott, engem különféle nyomorék állatnak

ábrázolt gúnyképeknek a hatóerejétől, amelyeknek természetesen ugyancsak

az a szerepe, hogy Gerle Éva a teljes gazdasági nyomorba döntésemet és

ezzel a családom tönkretételét elérje és ezzel azt is, amit a kezdetben

már kész tényként meghirdetett: a HÁROM NAGYOBB KISLÁNYOMNAK AZ

ÁRVAHÁZBA VALÓ JUTATTÁSÁT. – Minden jel arra mutat ugyanis, hogy ezekkel

a nevemre szóló blogokkal, végre, el fogják érni a céljukat. Három

hete, ami óta ezek megjelentek, több horoszkóprendelésem nem érkezett és

ezen a hétvégén éljük fel a nagy-családunk utolsó gazdasági

tartalékait. Gondolom, eddig tartott a kifutási ideje annak is, hogy a

minket a Gerle Éva által indított lejáratási akció előtt megismerő

személyek még megtették a rendeléseiket. Azok viszont, akik most

találkoznak a nevemmel és a tanulmányaimmal, a Gerle Éva és a harcos

barátnői által rólunk írt hazudozásait és gúnyos mocskolódásait is

látják, és persze, hogy nem kérnek belőle.

Gerléék azt is jól tudják, hogy nagyobb gyermekeknek az édesanyja, még a

törvényileg hozza ítélt legkisebb közös gyermekünket: Kozma Réka

Apollóniát sem képes gondozni és nevelni, hanem mindezt a 87 éves

nagymamájára kénytelen ráhagyni! Én viszont 61 évesen, egészen biztos,

hogy nem kapok majd, a 24 éve az újságírás, majd az asztrológia

gyakorlási lehetősége érdekében ott hagyott, és azóta erősen

leszegényedett román építőipari munkatelepek egyikén sem, üzemmérnöki

munkát. És ráadásul ezt is miért kellene? Csak azért Budapesten egy

szabadon tevékenykedő (garázdálkodó), háborúzási- rombolási mániában

szenvedő és mások szenvedésében az élvezetét találó, pszichiátriai

kezelésre szoruló személy, nekem és az élettársamnak meg akarja

határozni, hogy mit írjunk le az interneten és mit nem, olyan

témakörben, amiről ő maga is azt állítja, hogy nem érdekli?

Mivel, ha ez így folytatódik, minden esély meg van arra, hogy Gerle Éva a

kitűzött célját elérje, kérem szépen az ügyünkben az eljárást

meggyorsítani, és Gerle Évát az általa december elején megkezdett

család-tönkretételi tervének a végső végrehajtásában megakadályozni, az

erre irányuló tevékenységét neki törvényileg gyökeresen megtiltani! – Én

és az élettársam, Joó Viola, akárcsak eddig is, a Gerle Éva és barátnői

által ránk zúdított „borzalom-hónapok” alatt, készek vagyunk, minden rá

vonatokozó, illetve vele kapcsolatos írásunkat az internetről

letörülni, vele semmilyen formában a jövőben nem foglalkozni, amennyiben

ő is, ezt megteszi.

Tisztelettel: Kozma Botond Szilárd, magyar nemzetiségű, román állampolgár és Romániai lakos.

_________________

_________________
Maresz

A lét megismerése a bátorságon és személyes áldozaton keresztül vezet, s ki kell lépnünk a megszokott komfortzónánkból, elõítéleteinkbõl, ennek érdekében.


2014.03.31. 11:51
Profil Honlap
Adminisztrátor
Avatar

Csatlakozott: 2008.10.15. 21:57
Hozzászólások: 418
Tartózkodási hely: Csikszereda
Hozzászólás Re: Kozma Szilárd feljelentése Gerle Éva ellen
Kozma Szilárd: Karma- és Családasztrológus figyelmeztetése:

FIGYELEM! GERLE ÉVA eszelős internetes gerilla-háborút folytat

Az, az egészség- és boldogsághozó SPIRITUÁLIS ÉLETSZEMLÉLET ÉS ÉLETVEZETÉS, amit tanítok és képviselek, és ami szerint értelmezem a horoszkópokat, homlokest SZEMBEN ÁLL MINDEN SZÉLSŐSÉGES EGYOLDALÚSÁGGAL.

Ezért, egy Budapesti ultra-feminista (Valójában férfi- és apautáló fasiszta) személy: GERLE, ÉVA, aki ráadásul mély pszichiátriai problémákkal is küzd, 2013 december elején, eldöntötte, hogy a tárgyi – ANYAGI REALITÁS TÉNYEIT TAGADÓ, ANNAK TELJESEN ELLENTMONDÓ, tehát egyértelműen ÁLTALA KIESZELT és persze, a volt besúgóm: a székelyzászlók használata miatt a székelyföldi polgármestereket a román hatóságoknál jelentgető, Kökösi NAGY ATTILA PULI által kieszelt, HAZUGSÁGOKRA ALAPOZOTT ÖRDÖGI RÁGALMAZÁSAIVAL, vagyis, a hitelrontás céljából, az én nevemben készített hamis-blogok útján való „tényközléseivel”, GAZDASÁGILAG TÖNKRE FOG TENNI. Ezt a rögeszmés célját azóta is követi és bármi áron is, de eszelősenel akarja érni.
Az identitás-zavarokkal küzdő és ezért rengeteg álnév és internetes ál-porfil mögül az általa kiválasztott áldozataival internetes háborúkat folytató, blogíró Gerle Évának a Kozma-család tönkretevési stratégiájához tartozik tehát az is, hogy az internetes keresőknek a top-listáin a nevünkre megjelenő első oldalakon az általa az én nevemre (Szilárd Kozma) készített, és a rólam szóló, szokásos Gerle-hazugságokat és becsmérlő gúnyolódásokat "ismertető", blogoknak a link-címei jelenjenek meg. az eszelős Gerle Évának ezt a manipuláló, stratégiai játékát és a mi tönkretevésünket szolgálja tehát az, aki rákattint azokra az általa és barátnője: Kovács Killer(!) Csilla által, én nevemre készített bolgoknak a linkjeire, amelyeket Gerle Éva aszerte az interneten, különböző hozzászólásaiban ajánl. Azok a blogok tehát, egyáltalán nem rólam szóló információkat tartalmaznak, ahogy ígéri, hanem mindössze, infantilis gúnyolódásokat.

_________________
Maresz

A lét megismerése a bátorságon és személyes áldozaton keresztül vezet, s ki kell lépnünk a megszokott komfortzónánkból, elõítéleteinkbõl, ennek érdekében.


2014.03.31. 12:00
Profil Honlap
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Hozzászólás a témához   [ 2 hozzászólás ] 

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség